Entries from 2020-09-18 to 1 day

Mụn rộp sinh dục và những vấn đề liên quan

Mụn sinh dục là gì? Bệnh mụn rộp là bệnh STD mắc gây ra bởi hai dạng virut. Chúng được gọi là virut bệnh mụn rộp sinh dục loại một (HSV-1) cũng như virut bệnh mụn rộp kiểu 2 (HSV-2). Xem thêm: songkhoe24.webflow.io ? songkhoe24.webflow.io …