Entries from 2020-09-08 to 1 day

Vệ sinh bao quy đầu trẻ sao cho đúng?

Trong vài năm đầu, da bao quy đầu của con trai bạn sẽ tách ra khỏi đầu dương vật. Một số da bao quy đầu tách ra ngay sau lúc sinh hay thậm chí trước lúc sinh, nhưng Việc này rất hiếm. Đừng tìm biện pháp vuốt ngược bao quy đầu tại trẻ em do…